Na cestě k sobě... i ke světu...

PhDr. Richard Machan, PhD.

Jsem průvodce životem i světem.

Životem: konzultant v individuální i párové terapii, koučování, ale i ve firemních procesech a vedení lidí.

Světem: turistický průvodce v Praze i v Itálii. 

Televizní dokument o mně "Být poutníkem života" v pořadu Cesty víry.

Díky svému studiu a 6 letému studijnímu i pracovnímu pobytu na univerzitách a dílnách v Itálii jsem zakotven v antické, židovké i křesťanské evropské tradici a kultuře.

Studoval jsem filosofii, teologii a psychologii a prošel jsem psychoterapeutickými i koučovacími výcviky.